NVZ Routekaart – Bewustwording

Op zoek naar een bewustwordingsprogramma voor de NVZ Routekaart? Met ons programma inclusief e-learning voldoet u volledig aan de Gedragslijn toegangsbeveiliging digitale patiëntdossiers. Verkort uw implementatietermijn en wordt snel compliant.

Waarom een NVZ Gedragslijn?

Ziekenhuizen zijn vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en NEN7510 gehouden om de juiste technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens van medewerkers en patiënten te beveiligen.

De belangrijkste maatregel is volgens de Autoriteit Persoonsgegevens het zorgen voor voldoende bewustwording onder medewerkers. Het zorgen voor bewustwording wordt ook in de NEN7510 als beheersmaatregel genoemd. Tot nu toe was echter steeds de vraag hoe dit concreet moest worden vormgegeven.

De NVZ en NFU hebben samen met de Autoriteit Persoonsgegevens gewerkt aan een concretisering van de eisen op het gebied van (onder meer) bewustwording. De nadere uitwerking is opgenomen in de Gedragslijn Toegangsbeveiliging digitale patiëntendossiers.

Deze gedragslijn is goedgekeurd door de Autoriteit Persoonsgegevens. De Nederlandse ziekenhuizen hebben zich geconformeerd om bewustwording volgens deze gedragslijn vorm te geven. Het bewustwordingsprogramma van ZCUR voldoet aan deze gedragslijn.

Hoe doe je dat?

Het bewegen van medewerkers tot informatieveilig gedrag is niet altijd gemakkelijk en kan tijdrovend zijn. Er is input nodig van verschillende afdelingen en het opzetten van training is een tijdrovend proces.

Wij hebben dit proces reeds in ziekenhuizen doorlopen en hebben ruime ervaring in het trainen van medewerkers. Met afname van onze e-learning op het gebied van informatiebeveiliging voldoet u eenvoudig aan de genoemde norm.

Wat wij bieden

Wij bieden een bewustwordingsprogramma aan dat bestaat uit de volgende onderdelen (en meer):

  • E-learning voor alle medewerkers
  • Managementrapportages
  • Intranetberichten
  • Inhoudelijke ondersteuning

Deze onderdelen kunnen uiteraard ook afzonderlijk worden afgenomen. Voordelen van ons programma:

  • Kies voor ons programma, vind het wiel niet opnieuw uit
  • Op basis van eigen beleid
  • Voor initiële of periodieke bewustwording
  • Training in grondregels en principes

Stand van zaken

De meeste ziekenhuizen hebben de 1-meting inmiddels ingediend. Op dit moment wordt een gesprek gepland om de uitkomsten daarvan te evalueren met de Autoriteit Persoonsgegevens. Verder wordt Gedragslijn 2.0 voorbereid.

Benieuwd naar de laatste ontwikkelingen en wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via info@zcur.nl of op 085 06 08 419.