Informatiebeveiliging begint bij bewustwording en awareness

70% van de informatiebeveiligingsincidenten wordt veroorzaakt door het gedrag van medewerkers. Denk aan datalekken, het openen van phishingmails of het inzien van dossiers door onbevoegden. Het is daarom belangrijk dat jouw collega’s weten hoe ze veilig moeten handelen. Om dit gedrag te veranderen, zetten wij een E-learning, informatieveiligheidsdag of campagne in. Wij wisselen graag met jou van gedachten!

Remon Janssen en Eric Consten - Advies op maat en begrijpelijke taal - ZCUR - Informatiebeveiliging en advies

Bewustwording zorgt voor begrip en rust

Een goede training voorkomt risico’s en zorgt voor begrip en verbinding.

70%

Van de datalekken wordt veroorzaak door menselijk handelen

+30

Meer malware, hacking en phishing-incidenten vergeleken met 2022

25.000

Datalekken worden jaarlijks gemeld bij de AP 

30%

van de datalekmeldingen kwam vooral uit de sector gezondheid en welzijn

Toegankelijk en herkenbaar!

Bewustwording informatiebeveiliging lukt niet in één dag

Het creëren van voldoende bewustwording is noodzakelijk, maar niet eenvoudig. Het ontbreekt bij overheidsinstellingen, het onderwijs of zorginstellingen regelmatig aan urgentie of eigenaarschap. Als een stelselmatige aanpak ontbreekt, blijft het vaak bij een eenmalige activiteit. Met als gevolg dat men verdere activiteiten uitstelt en de kennis en aandacht wegzakt. Ga samen met ons voor een duurzame gedragsverandering bij jouw werknemers!

Advies op maat en begrijpelijke taal - ZCUR - Informatiebeveiliging en advies
Betrouwbaar, simpel en erkend

Bewustwordingsprogramma
& E-learning

Wij bieden een praktisch bewustwordingsprogramma voor het creëren, meten en in stand houden van bewustzijn rondom informatiebeveiliging en privacy. We maken dit praktisch en uitvoerbaar.

De spil van dit programma is een gepersonaliseerde E-learning voor alle medewerkers. Rapportages maken inzichtelijk hoeveel procent van het personeel is getraind en wat het kennisniveau is. Dit vormt de aanzet voor gerichte verbeteracties.

Wij vullende deze herkenbare E-learning desgewenst aan met phishingmail-campagnes, social engineering situaties, fysieke trainingen en andere awareness activiteiten.

Misschien heb jij geen behoefte aan een heel programma, maar wens je alleen ondersteuning bij enkele onderdelen. Kies bijvoorbeeld voor een meting of enkel een E-learning.

Voor- en nameting

Jouw organisatie zorgt voor bewustwording, wij meten het effect met een voor- en nameting. Jij toont compliance aan met een onafhankelijke en objectieve meting.

 • Wij leveren vragen aan
 • Wij stemmen deze met jou af
 • Twee metingen
 • Rapportage met analyse

E-learning gehost

Als jouw organisatie niet beschikt over een eigen leeromgeving maken wij jouw E-learning via ons systeem beschikbaar. Wij laden gebruikers in en sturen hen een uitnodiging om deel te nemen.

 • De e-learning op maat gemaakt
 • Berichten, posters en casuïstiek
 • Wij ondersteunen jouw collega's
 • Jij ontvangt rapportages
Meest gekozen

E-learning in jouw LMS

Wij maken een gepersonaliseerde E-learning die jij beschikbaar stelt in jouw eigen Learning Management Systeem (LMS). Hiermee zie jij zelf direct de leerresultaten.

 • Een gepersonaliseerde E-learning gebaseerd op jouw wensen en behoeften
 • Wij faciliteren rapportages
 • Alle data in eigen huis
 • SCORM, xAPI of jouw auteurstool

Volledig programma

Wij ontwerpen een volledig bewustwordingsprogramma voor jou. We onderscheiden verschillende doelgroepen en stemmen de activiteiten en communicatie daarop af.

 • E-learning (eigen LMS of gehost)
 • Doelgroep en communicatieplan
 • Intranetberichten, vlogs, posters.
 • Social engineering, phishing

Moeilijke keuze?

Wil jij weten welke oplossing het beste past bij jouw situatie? Neem direct contact met ons op voor een adviesgesprek met Remon of Eric.

ZCUR - Informatiebeveiliging en advies

Bewustwording op maat

"Op maat" betekent dat wij uw procedures en regels in onze e-learning verwerken. Zoals mailbeleid, thuiswerken of het gebruik van Whatsapp.

Waarom een e-learning van ZCUR?

Gepersonaliseerde e-learning

Om impact te maken, moet een E-learning aansluiten bij de belevingswereld van de medewerker. Daarom hoort een gepersonaliseerde E-learning bij onze standaard werkwijze. 

Wij personaliseren onze E-learning door voorbeelden uit jouw organisatie terug te laten komen in de E-learning. Wij verwerken ook jouw huisstijl en eigen procedures in de E-learning. Denk aan het melden van een datalek of informatie over veilig mailen. Waar of bij wie moet je collega dan terecht?
Via herkenbare cases en aansprekende voorbeelden trainen wij medewerkers om veilig te handelen en risico’s te signaleren. Dit doen wij door binnen jouw organisatie voorkomende incidenten onder de aandacht te brengen.

De e-learning en het bredere bewustwordingsprogramma bieden iedere organisatie een kant-en-klare basis voor het creëren van bewustwording (of security awareness). Samen met jou zorgen wij ervoor dat het programma ‘het gevoel van de organisatie’ heeft.

Hiermee leren wij jouw medewerkers op een efficiënte en effectieve manier wat vanuit de organisatie en de privacywetgeving van hen wordt verwacht.

Download onze praktische handreiking

Maak personeel bewust van informatiebeveiliging

Het creëren van duurzame bewustwording is noodzakelijk, maar niet eenvoudig. Vaak ontbreken tijd, urgentie of eigenaarschap. Bewustwording (privacy en security awareness) is dan een eenmalige activiteit, waardoor het effect op de lange termijn klein is. 

Download direct ons E-book voor tips om meer bewustwording binnen jouw organisatie te creëren + leer meer over onze unieke werkwijze!