Duurzame bewustwording

Uw medewerkers zijn dé belangrijkste schakels in uw omgang met informatiebeveiliging en privacy, bewustwording is een must.

Toegankelijk en herkenbaar!

Duurzame gedragsverandering

Het creëren van voldoende privacy bewustwording is noodzakelijk, maar niet eenvoudig. Het kan ontbreken aan urgentie of eigenaarschap. Als een stelselmatige aanpak ontbreekt, blijft het vaak bij een eenmalige activiteit. Met als gevolg dat verdere activiteiten worden uitgesteld en de kennis en aandacht wegzakt. 

Dat is jammer en bovendien onnodig. Een goed bewustwordingsprogramma voorkomt risico’s en zorgt voor begrip en verbinding bij bewustwording voor privacy.

Gegevens die in goed vertrouwen met elkaar zijn gedeeld, moeten veilig en zorgvuldig worden behandeld. Die plicht hebben we naar elkaar en ZCUR ondersteunt organisaties daarbij.

Advies op maat en begrijpelijke taal - ZCUR - Informatiebeveiliging en advies
Remon Janssen en Eric Consten - Advies op maat en begrijpelijke taal - ZCUR - Informatiebeveiliging en advies

Bewustwording zorgt voor begrip en rust

Een goede training voorkomt risico’s en zorgt voor begrip en verbinding.

70%

Van de datalekken wordt veroorzaak door menselijk handelen

+30

Meer malware, hacking en phishing-incidenten vergeleken met 2019

23.976

Datalekken gemeld 
in 2020.

30%

Datalekmeldingen kwamen vooral uit de sector gezondheid en welzijn (circa 30%). 

Betrouwbaar, simpel en erkend

Bewustwordingsprogramma
& e-learning

Wij bieden een bewustwordingsprogramma voor het creëren, meten – en in stand houden – van bewustzijn rondom informatiebeveiliging en privacy.

De spil van dit programma is een e-learning voor alle medewerkers. Hiermee kunnen eenvoudig alle medewerkers worden getraind. Rapportages maken inzichtelijk hoeveel procent van het personeel is getraind en wat het kennisniveau is. Ze vormen de aanzet voor gerichte verbeteracties.

De e-learning kan worden aangevuld worden met phishingmailcampagnes, social engineering situaties, fysieke trainingen en andere activiteiten.

Misschien heeft u geen behoefte aan een heel programma, maar wenst u alleen ondersteuning bij enkele onderdelen. Ook dat is mogelijk.
U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om alleen onze meting of alleen onze e-learning af te nemen.

Voor- en nameting

Uw organisatie zorgt voor bewustwording, wij meten het effect met een voor- en nameting. U toont compliance aan met een on-afhankelijke en objectieve meting.

 • Wij leveren vragen aan
 • Wij stemmen deze met u af
 • Twee metingen
 • Rapportage met analyse

E-learning gehost

Als uw organisatie niet beschikt over een eigen leeromgeving kunnen wij uw e-learning via ons systeem beschikbaar maken. Wij laden gebruikers in en sturen hen een uitnodiging om deel te nemen.

 • De e-learning op maat gemaakt
 • Berichten, posters en casuistiek
 • Wij ondersteunen uw collega's
 • U ontvangt rapportages
Meest gekozen

E-learning in uw LMS

Wij maken een e-learning op maat die u beschikbaar kunt stellen in uw eigen Learning Management Systeem (LMS). Hiermee kunt u zelf direct de leerresultaten zien.

 • De e-learning op maat gemaakt
 • Wij faciliteren rapportages
 • Alle data in eigen huis
 • SCORM, xAPI. of in uw auteurstool

Volledig programma

Wij ontwerpen een volledig bewustwordingsprogramma voor u. We onderscheiden verschillende doelgroepen en stellen de activiteiten en communicatie daarop af.

 • E-learning (eigen LMS of gehost)
 • Doelgroep en communicatieplan
 • Intranetberichten, vlogs, posters.
 • Social engineering, phishing

Moeilijke keuze?

Mocht u het niet makkelijk vinden om een keuze uit de verschillende onderdelen voor bewustwording? Dan helpen wij u graag verder om tot de beste oplossing te komen.

ZCUR - Informatiebeveiliging en advies

Bewustwording op maat

"Op maat" betekent dat wij uw procedures en regels in onze e-learning verwerken. Zoals mailbeleid, thuiswerken of het gebruik van Whatsapp.

Waarom een e-learning van ZCUR?

Gepersonaliseerde e-learning

Voor het grootste leereffect moet een e-learning aansluiten bij de belevingswereld van de medewerker. Daarom is het op maat maken van uw e-learning onze standaard werkwijze (en zonder meerkosten).

Wij personaliseren onze e-learning door voorbeelden uit uw organisatie te verwerken. Wij verwerken ook uw huisstijl en eigen procedures in de e-learning. Denk aan het melden van een datalek of veilig mailen. Via herkenbare cases en aansprekende voorbeelden worden medewerkers getraind om te handelen en risico’s te signaleren.

De e-learning en het bredere bewustwordingsprogramma bieden uw organisatie een kant-en-klare basis voor het creëren van bewustwording (of security awareness). Samen met u zorgen wij ervoor dat het programma ‘het gevoel van uw organisatie’ heeft.

Hiermee leren uw medewerkers het beste wat vanuit de organisatie en de privacywetgeving van hen wordt verwacht.
Download onze praktische handreiking

Bewustwording
een praktische handreiking

Het creëren van duurzame bewustwording is noodzakelijk, maar niet eenvoudig. Vaak ontbreken tijd, urgentie of eigenaarschap. Bewustwording is dan een eenmalige activiteit, waardoor het effect op de lange termijn klein is. Dat is jammer. Wij kunnen uw organisatie ondersteunen bij het creëren van een bewustwordingsprogramma, maar u kunt ook alvast zelf aan de slag.

Leer hoe wij zorgen voor duurzame bewustwording. Deze tips kunt u natuurlijk ook zelf toepassen binnen uw organisatie.

Programma ontwerp
Randvoorwaarden
Implementatie
Hopelijk staat uw vraag hier tussen

Veel gestelde vragen

Wij krijgen veel vragen m.b.t informatiebeveiliging en privacy, maar ook voor bewustwording. We hebben deze vragen verzameld en op onze site gezet. 

Het kan voorkomen dat u geen antwoord kunt vinden op uw vraag. Neem dan contact met ons op en wij kunnen dan uw vraag in behandeling nemen.

Wij bieden beide. Vaak zetten wij onze e-learning in als centraal onderdeel van het bewustwordingsprogramma van onze klanten. Dit omdat medewerkers met een e-learning eenvoudig zijn te trainen en te bereiken.

Daarnaast bieden wij in het kader van het bredere programma activiteiten aan zoals social engineering en phishingmail simulaties.

Een deel van de klanten neemt alleen de e-learning van ons af en geeft het verdere bewustwordingsprogramma zelf verder vorm.

Wij hebben een communicatiespecialist in ons team die gespecialiseerd is in communicatie rondom bewustwording voor informatiebeveiliging en privacy.

Samen bouwen aan duurzame bewustwording?