E-learning informatiebeveiliging en privacy

Met onze E-learning creëer je bewustwording (awareness) rondom informatiebeveiliging bij jouw medewerkers en voldoe je aan de privacyregelgeving. Een goede E-learning is herkenbaar, zorgt voor begrip en verkleint de kans op informatiebeveiligingsincidenten. Wij wisselen tijdens een adviesgesprek graag met jou van gedachten!

Gedragsverandering in het veilig omgaan met informatie

Bewustwording creëren met een E-learning

Medewerkers aanzetten tot informatieveilig gedrag (privacy & security awareness) is niet altijd gemakkelijk en neemt veel tijd in beslag. 

Wij bieden daarom een doeltreffende E-learning aan die in simpele en begrijpelijke taal is geschreven. Hiermee leren we medewerkers wat ze écht moeten weten. De E-learning vormt het centrale onderdeel van jouw bewustwordingsprogramma.

Handleiding implementatie bewustwordingsprogramma ZCUR

Effectieve e-learning

Een goede e-learning is herkenbaar, zorgt voor begrip en voorkomt risico’s.

Waarom een e-learning van ZCUR?

Gepersonaliseerde E-learning

Wij maken een E-learning die voor medewerkers herkenbaar is. Dit houdt in dat we ons verdiepen in de organisatie om te zorgen dat de training aansluit bij de belevingswereld en kennisbehoefte van de medewerker.

We passen voorbeelden uit jouw organisatie toe. We nemen jouw huisstijl over en we verwerken bestaand materiaal. Zo doen we er alles aan om te zorgen dat de medewerker het gevoel heeft dat de E-learning voor hem of haar is ontwikkeld.

Op deze manier leren jouw medewerkers op een prettige manier wat er vanuit jouw organisatie en de privacywetgeving van hen wordt verwacht.

Jouw eigen beleid en procedures

Wij verwerken jouw procedures. Op deze manier weet een medewerker waar hij een datalek moet melden of hoe hij op een veilige manier omgaat met phishingmails.

Niet te lang, niet te kort

Meestal doorlopen medewerkers in slechts dertig minuten de volledige E-learning. Deze lengte is natuurlijk altijd aan te passen.

Advies op maat en begrijpelijke taal - ZCUR - Informatiebeveiliging en advies
Herkenbare voorbeelden

Een herkenbare e-learning met voorbeelden uit jouw organisatie.

Speciaal voor leden van de NVZ en NFU

E-learning NVZ/NFU
Gedragslijn Toegangsbeveiliging

Voor de Nederlandse Ziekenhuizen maakten wij een E-learning die voldoet aan de Gedragslijn Toegangsbeveiliging Digitale Patiëntdossiers. Onze E-learning is bij verschillende ziekenhuizen succesvol geïmplementeerd en geaudit.

Advies op maat en begrijpelijke taal - ZCUR - Informatiebeveiliging en advies

Speciaal voor ziekenhuizen

Op zoek naar een e-learning die voldoet aan de Gedragslijn Toegangsbeveiliging Digitale Patiëntendossiers?

E-Learning - Advies op maat en begrijpelijke taal - ZCUR - Informatiebeveiliging en advies
E-Learning - Advies op maat en begrijpelijke taal - ZCUR - Informatiebeveiliging en advies
E-Learning - Advies op maat en begrijpelijke taal - ZCUR - Informatiebeveiliging en advies
Voor initiële of periodieke bewustwording

E-learning voor alle medewerkers

Onze e-learning biedt een toch wel taai onderwerp op een luchtige en herkenbare manier aan:

Kies voor ons krachtige awareness programma, vind het wiel niet opnieuw uit
Op basis van eigen beleid
Voor initiële of periodieke bewustwording
Training in grondregels en principes
De ZCUR basis en meer.

Basis modules

Onze E-learning bestaat uit zes basis modules. De E-learning behandelt de basiselementen uit de AVGISO27001 en/of NEN7510.  De opzet en onderwerpen stemmen wij af op de behoefte van de organisatie. Per module komen de hieronder beschreven onderwerpen aan de orde:

Gevoelige informatie

Vertrouwelijkheid, inzien, delen, bespreken en logging.

Veilig communiceren

De boodschap, telefoon, email, beveiligde email en beeldbellen.

De werkplek


Meelezen, vergrendelen, verwisselbare media, briefjes en MFA.

Phisingmails en dreigingen

Phishingmails, herkennen en de gevolg daarvan, malware, onveilige websites, speel op zeker.

Wachtwoorden en beveiliging

Wachtwoorden, inloggegevens, een sterk wachtwoord kiezen, thuiswerken.

Datalekken en incidenten

Datalekken in cijfers, wat moet je doen, herkennen, voorbeelden, hoe moet je melden.

Er is nog meer bij ZCUR

Aandachtsgebieden voor zorg, onderwijs en overheid

Wij geloven niet in “one size fits all”.

De zorg, het onderwijs en de overheid hebben hun eigen specifieke aandachtpunten op het gebied van informatiebeveiliging en de privacyregelgeving.

Bij de zorg gaat het bijvoorbeeld om het inzien van dossiers, het delen van informatie tussen zorgverleners of verzoeken om informatie van familieleden. 

In het onderwijs gaat het regelmatig over proctoring, het rondsturen van klassenlijsten of studenten met toetsvoorzieningen. Bij de overheid zijn er veel verschillende aandachtspunten. Denk aan het uitwisselen van informatie in het sociaal domein.

Deze – en andere – specifieke aandachtspunten verwerken wij in onze E-learnings.

 

Van bewustwording naar gedragsverandering

Met Blended Learning naar veilig gedrag

Onze E-learning legt in begrijpelijke taal uit hoe medewerkers op een veilige manier omgaan met persoonsgegevens van zichzelf en van anderen.

Om de E-learning aantrekkelijk te houden voor medewerkers met verschillende leervoorkeuren, bestaat deze uit een combinatie van animatievideo’s, vlogs, korte teksten, nieuwsartikelen en quizvragen. Waar mogelijk bieden wij ook offline leermiddelen aan.

Download onze praktische handreiking

Creëer zelf bewustwording rondom informatiebeveiliging

Het creëren van duurzame bewustwording is noodzakelijk, maar niet eenvoudig. Vaak ontbreken tijd, urgentie of eigenaarschap. Bewustwording is dan een eenmalige activiteit, waardoor het effect op de lange termijn klein is. Dat is jammer. Wij ondersteunen jouw organisatie bij het creëren van een bewustwordingsprogramma (awareness programma), maar jij kunt ook alvast zelf aan de slag.

Leer hoe jij zelf zorgt voor duurzame bewustwording binnen jouw organisatie. Ook beschrijven wij onze manier van werken.

Awareness programma ontwerp
Randvoorwaarden
Implementatie
Hopelijk vind je een antwoord op jouw vraag!

Veel gestelde vragen over bewustwording en e-learning

Wij krijgen veel vragen met betrekking tot onze E-learning. We hebben deze vragen verzameld en geven een passend antwoord.

Het kan zijn dat jij geen antwoord vindt op jouw vraag. Neem dan contact met ons op en krijg binnen 24 uur een antwoord!

Ja, dat kan. Wij verwerken standaard jouw huisstijl in de E-learning. Naast het logo gaat het daarbij ook om kleuren, afbeeldingen en specifiek taalgebruik.

De duur van onze basis E-learning is ongeveer 30 minuten. Wij kunnen de E-learning inkorten of uitbreiden.

De prijs van onze E-learning wordt bepaald door het aantal gebruikers en de gekozen techniek en opties. Neem contact met ons op en we geven je graag een vrijblijvende indicatie.

Voor andere activiteiten uit ons bewustwordingsprogramma maken we graag afzonderlijke afspraken op basis van uurtarief of een vaste prijs.

Ja, de meeste leersystemen (LMS) ondersteunen verschillende formats voor het importeren van E-learnings. Wij leveren onze content aan in de meeste gangbare formaten zoals SCORM of xAPI. Eventueel bieden wij de E-learning gehost aan met een ontsluiting via LTI.

Wij spreken met verschillende klanten afgesproken dat wij hun E-learning mogen laten zien aan andere belangstellenden. Wij plannen graag een demo om wat echte E-learnings te laten zien. Vervolgens leggen wij de werking uit en zoomen we in op de totstandkoming.

Ja, wij formuleren leerdoelen voor de verschillende onderdelen. Indien gewenst delen wij deze doelen met de medewerkers.

In tegenstelling tot veel andere aanbieders, is onze E-learning vanuit de praktijk ontwikkeld. Klanten konden geen geschikt pakket vinden en hebben ons gevraagd om voor hen een E-learning te ontwikkelen. Iedere E-learning die wij maken sluit aan bij de klant. Wij geloven niet in een one size fits all.

Bouw met ons aan een veilige organisatie!