E-learning Informatiebeveiliging en Privacy

De e-learning van ZCUR biedt uw organisatie een basis voor bewustwording die u zelf of met ons kunt uitbouwen

Gedragsverandering in het veilig omgaan met informatie

Maak medewerkers bewust met een
e-learning

Het bewegen van medewerkers tot informatieveilig gedrag (privacy awareness) is niet altijd gemakkelijk en kan tijdrovend zijn. Er is dus input nodig van verschillende afdelingen en het opzetten van training is een tijdrovend proces.

Onze e-learning vormt de eerste stap. Wij bieden een doeltreffende e-learning aan die in simpele en begrijpelijke taal is geschreven. Hiermee leren we medewerkers wat ze écht moeten weten (en niet meer). De e-learning vormt het centrale onderdeel van uw bewustwordingsprogramma.

Handleiding implementatie bewustwordingsprogramma ZCUR

Effectieve e-learning

Een goede e-learning is herkenbaar, zorgt voor begrip en voorkomt risico’s.

Waarom een e-learning van ZCUR?

Praktische e-learning

Wij maken e-learnings die voor medewerkers herkenbaar zijn. We verdiepen ons in uw organisatie en beleid om te zorgen dat de training aansluit bij de belevingswereld en kennisbehoefte van de medewerker.

We passen voorbeelden uit uw organisatie in. We nemen uw huisstijl over. We verwerken bestaand materiaal. Kortom: we doen er alles aan om te zorgen dat de medewerker het gevoel heeft dat de e-learning voor hem of haar is ontwikkeld.

Hiermee leren uw medewerkers het beste wat vanuit uw organisatie en de privacywetgeving van hen wordt verwacht.

Uw eigen beleid en procedures

Wij verwerken uw procedures. Zo weet een medewerker waar hij een datalek kan melden of hoe hij veilig mailt.

Niet te lang, niet te kort

Meestal duurt het 30 minuten om onze e-learning te doorlopen. Deze lengte is altijd aan te passen.

Advies op maat en begrijpelijke taal - ZCUR - Informatiebeveiliging en advies
Herkenbare voorbeelden

Met voorbeelden uit uw organisatie en die van vergelijkbare organisaties wordt de e-learning herkenbaar.

Speciaal voor leden van de NVZ en NFU

E-learning NVZ/NFU
Gedragslijn Toegangsbeveiliging

Voor de Nederlandse Ziekenhuizen hebben wij een e-learning ontwikkeling die voldoet aan de nieuwe Gedragslijn Toegangsbeveiliging Digitale Patiëntdossiers. Onze e-learning is bij verschillende ziekenhuizen succesvol geïmplementeerd én geaudit.

Advies op maat en begrijpelijke taal - ZCUR - Informatiebeveiliging en advies

Speciaal voor ziekenhuizen

Op zoek naar een e-learning die voldoet aan de Gedragslijn Toegangsbeveiliging Digitale Patiëntendossiers?

E-Learning - Advies op maat en begrijpelijke taal - ZCUR - Informatiebeveiliging en advies
E-Learning - Advies op maat en begrijpelijke taal - ZCUR - Informatiebeveiliging en advies
E-Learning - Advies op maat en begrijpelijke taal - ZCUR - Informatiebeveiliging en advies
Voor initiële of periodieke bewustwording

E-learning voor alle medewerkers

Onze e-learning biedt een toch wel taai onderwerp op een luchtige en herkenbare manier aan.

Kies voor ons programma, vind het wiel niet opnieuw uit
Op basis van eigen beleid
Voor initiële of periodieke bewustwording
Training in grondregels en principes
De ZCUR basis en meer.

Basis modules

Onze e-learning bestaat uit zes basis modules. Hiermee worden de basiselementen uit de AVG, ISO27001 en/of NEN7510 behandeld. Per module komen de volgende onderwerpen aan de orde:

De opzet en onderwerpen kunnen wij natuurlijk afstemmen op de behoefte van uw organisatie.

Gevoelige informatie

Vertrouwelijkheid, inzien, delen, bespreken en logging.

Veilig communiceren

De boodschap, telefoon, email, beveiligde email en beeldbellen.

De werkplek


Meelezen, vergrendelen, verwisselbare media, briefjes en MFA.

Phisingmails en dreigingen

Phishingmails, herkennen en de gevolg daarvan, malware, onveilige websites, speel op zeker.

Wachtwoorden en beveiliging

Wachtwoorden, inloggegevens, een sterk wachtwoord kiezen, thuiswerken.

Datalekken en incidenten

Datalekken in cijfers, wat moet je doen, herkennen, voorbeelden, hoe moet je melden.

Er is nog meer bij ZCUR

Aandachtsgebieden voor zorg, onderwijs en overheid

Wij geloven niet in “one size fits all”.

De zorg, het onderwijs en de overheid hebben hun eigen specifieke aandachtpunten op het gebied van privacy en informatiebeveiliging.

Bij de zorg gaat het bijvoorbeeld om het inzien van client/patientdossiers, het delen van informatie tussen zorgverleners of verzoeken om informatie van familieleden. In het onderwijs gaat het regelmatig over proctoring, het rondsturen van klassenlijsten of studenten met toetsvoorzieningen. Bij de overheid zijn er veel verschillende aandachtspunten zoals het uitwisselen van informatie in het sociaal domein.

Deze – en andere – specifieke aandachtspunten verwerken wij in onze e-learnings.

Van bewustwording naar gedragsverandering

Met Blended Learning naar veilig gedrag

Onze e-learning legt in begrijpelijke taal uit hoe medewerkers moeten omgaan met persoonsgegevens van zichzelf en van anderen.

Om de e-learning aantrekkelijk te houden voor medewerkers met verschillende leervoorkeuren, bestaat deze uit een combinatie van animatievideo’s, vlogs, korte teksten, nieuwsartikelen en quizvragen. Waar mogelijk worden ook offline leermiddelen aangeboden.

Download onze praktische handreiking

Bewustwording
een praktische handreiking

Het creëren van duurzame bewustwording is noodzakelijk, maar niet eenvoudig. Vaak ontbreken tijd, urgentie of eigenaarschap. Bewustwording is dan een eenmalige activiteit, waardoor het effect op de lange termijn klein is. Dat is jammer. Wij kunnen uw organisatie ondersteunen bij het creëren van een bewustwordingsprogramma, maar u kunt ook alvast zelf aan de slag.

Leer hoe wij zorgen voor duurzame bewustwording. Deze tips kunt u natuurlijk ook zelf toepassen binnen uw organisatie.

Programma ontwerp
Randvoorwaarden
Implementatie
Hopelijk staat uw vraag hier tussen

Veel gestelde vragen

Wij krijgen veel vragen met betrekking tot onze e-learning. We hebben deze vragen verzameld en op onze site gezet. 

Het kan voorkomen dat u geen antwoord kunt vinden op uw vraag. Neem dan contact met ons op en wij beantwoorden uw vraag zo snel mogelijk.

Ja, dat kan. Wij verwerken standaard uw huisstijl in de e-learning. Naast logo gaat het daarbij ook om kleuren, afbeeldingen en specifiek taalgebruik.

De duur van onze basis e-learning is ongeveer 30 minuten.

Wij kunnen de e-learning inkorten of uitbreiden.

De prijs van onze e-learning wordt bepaald door het aantal gebruikers en de gekozen techniek en opties. Neem contact met ons op en we geven je graag een vrijblijvende indicatie.

Voor andere activiteiten uit ons bewustwordingsprogramma maken we graag afzonderlijke afspraken op basis van uurtarief of een vaste prijs.

Ja, de meeste leersystemen (LMS) ondersteunen verschillende formats voort het importeren van e-learningen. Wij kunnen onze content aanleveren in de meeste gangbare formaten zoals SCORM of xAPI. Eventueel kunnen wij de e-learning ook gehost aanbieden en ontsluiten via LTI.

Wij hebben met verschillende klanten afgesproken dat wij hun e-learning mogen laten zien aan andere belangstellenden. Wij plannen graag een demo om wat echte e-learnings te laten zien en uit te leggen hoe deze werken en tot stand zijn gekomen.

Ja, wij hebben leerdoelen geformuleerd voor de verschillende onderdelen. Deze kunnen met de medewerkers worden gedeeld.

In tegenstelling tot veel andere aanbieders, is onze e-learning vanuit de praktijk ontwikkeld. Klanten konden geen geschikt pakket vinden en hebben ons gevraagd om voor hen een e-learning te ontwikkelen. Iedere e-learning die wij maken sluit aan bij de klant, wij geloven niet in een one size fits all.

Samen bouwen aan een veilige organisatie?