E-learning informatiebeveiliging en privacy

Met onze E-learning creëer je bewustwording (awareness) rondom informatiebeveiliging bij jouw medewerkers en voldoe je aan de privacyregelgeving. Een goede E-learning is herkenbaar, zorgt voor begrip en verkleint de kans op informatiebeveiligingsincidenten. Wij wisselen tijdens een adviesgesprek graag met jou van gedachten!

Waarom een e-learning van ZCUR?

Gepersonaliseerde E-learning

Wij maken een gepersonaliseerde E-learning die voor medewerkers herkenbaar is. Dit houdt in dat we ons verdiepen in de organisatie om te zorgen dat de training aansluit bij de belevingswereld en kennisbehoefte van de medewerker.

We passen voorbeelden uit jouw organisatie toe. Zo gebruiken we voorbeelden van incidenten waarmee jouw collega’s te maken krijgen. We nemen bijvoorbeeld ook jouw instructies over veilig mailen, phishingsmails of toegestane applicaties op. We nemen jouw huisstijl over en we verwerken bestaand materiaal. Zo doen we er alles aan om te zorgen dat de medewerker het gevoel heeft dat de E-learning voor hem of haar is ontwikkeld.

Op deze manier leren jouw medewerkers op een prettige manier wat er vanuit jouw organisatie en de privacywetgeving van hen wordt verwacht.

Jouw eigen beleid en procedures

Wij verwerken jouw procedures. Op deze manier weet een medewerker waar hij een datalek moet melden of hoe hij op een veilige manier omgaat met phishingmails.

Niet te lang, niet te kort

Meestal doorlopen medewerkers in slechts dertig minuten de volledige E-learning. Deze lengte is natuurlijk altijd aan te passen.

Advies op maat en begrijpelijke taal - ZCUR - Informatiebeveiliging en advies
Herkenbare voorbeelden

Een herkenbare e-learning met voorbeelden uit jouw organisatie.

Gedragsverandering in het veilig omgaan met informatie

Bewustwording creëren met een E-learning

Medewerkers aanzetten tot informatieveilig gedrag (privacy & security awareness) is niet altijd gemakkelijk en neemt veel tijd in beslag. 

Wij bieden daarom een doeltreffende E-learning aan die in simpele en begrijpelijke taal is geschreven. Hiermee leren we medewerkers wat ze écht moeten weten. De E-learning vormt het centrale onderdeel van jouw bewustwordingsprogramma.

Handleiding implementatie bewustwordingsprogramma ZCUR

Effectieve e-learning

Een goede e-learning is herkenbaar, zorgt voor begrip en voorkomt risico’s. Geschikt voor NEN 7510 en ISO 27001

Deze organisaties profiteren al van onze dienstverlening

De afgelopen jaren mochten wij menig organisaties begeleiden bij het creëren van een informatieveilige omgeving. 

“Ik heb met meerdere leveranciers te maken, maar ik moet zeggen dat ik bij deze leverancier alles als plezierig heb ervaren. Met sommige mensen heb je gewoon een goede klik. Remon Janssen, adviseur privacy bij ZCUR, en ik snapten van elkaar wat we bedoelden. Remon haalt de poespas weg. ZCUR komt uit het Oosten en wij uit het Noorden. Daar zit een nuchterheid in die heel goed matcht. Heerlijk vind ik dat!”
Ger Wierenga, CISO bij Martini Ziekenhuis

“Er is zeker sprake van meer bewustwording onder de medewerkers. Ik krijg meer meldingen binnen van incidenten en medewerkers onderling spreken elkaar ook aan over mogelijke risico’s bij handelingen. Eerst wisten heel veel medewerkers niet dat als er wat bij een printer rondslingert, dit al een datalek kan zijn. Nu anticipeert men direct door een melding te maken. Je voelt dat het meer leeft, mensen na de e-learning meer gevoel bij het onderwerp hebben. Denk bijvoorbeeld aan vragen over phishingmails. Die krijg ik vaker dan voor de start van de e-learning.”
Lotte Munster – Swaters, Privacy Officer bij ROC van Twente. 

“Mijn collega’s en ik kregen direct al een positief gevoel tijdens het kennismakingsgesprek. ZCUR kwam niet gelijk met een aanbod, maar vroeg eerst wat wij al deden en waar wij naar zochten. Zij wilden graag maatwerk leveren. De wijsheid en vriendelijkheid in het Oosten gaven ons een heel goed gevoel.”
Lauren Pollinger, Functionaris Gegevensbescherming bij Franciscus gasthuis.

Speciaal voor leden van de NVZ en NFU

E-learning NVZ/NFU
Gedragslijn Toegangsbeveiliging

Voor de Nederlandse Ziekenhuizen maakten wij een E-learning die voldoet aan de Gedragslijn Toegangsbeveiliging Digitale Patiëntdossiers. Onze E-learning is bij verschillende ziekenhuizen succesvol geïmplementeerd en geaudit.

Advies op maat en begrijpelijke taal - ZCUR - Informatiebeveiliging en advies

Speciaal voor ziekenhuizen

Op zoek naar een e-learning die voldoet aan de Gedragslijn Toegangsbeveiliging Digitale Patiëntendossiers?

E-Learning - Advies op maat en begrijpelijke taal - ZCUR - Informatiebeveiliging en advies
E-Learning - Advies op maat en begrijpelijke taal - ZCUR - Informatiebeveiliging en advies
E-Learning - Advies op maat en begrijpelijke taal - ZCUR - Informatiebeveiliging en advies
Voor initiële of periodieke bewustwording

E-learning voor alle medewerkers

Onze e-learning biedt een toch wel taai onderwerp op een luchtige en herkenbare manier aan:

Kies voor ons krachtige awareness programma, vind het wiel niet opnieuw uit
Op basis van eigen beleid
Voor initiële of periodieke bewustwording
Training in grondregels en principes
De ZCUR basis en meer.

Basis modules

Onze E-learning bestaat uit zes basis modules. De E-learning behandelt de basiselementen uit de AVGISO 27001 en/of NEN 7510.  De opzet en onderwerpen stemmen wij af op de behoefte van de organisatie. Per module komen de hieronder beschreven onderwerpen aan de orde:

Gevoelige informatie

Vertrouwelijkheid, inzien, delen, bespreken en logging.

Veilig communiceren

De boodschap, telefoon, email, beveiligde email en beeldbellen.

De werkplek

Meelezen, vergrendelen, verwisselbare media, briefjes en MFA.

Phisingmails en dreigingen

Phishingmails, herkennen en de gevolg daarvan, malware, onveilige websites, speel op zeker.

Wachtwoorden en beveiliging

Wachtwoorden, inloggegevens, een sterk wachtwoord kiezen, thuiswerken.

Datalekken en incidenten

Datalekken in cijfers, wat moet je doen, herkennen, voorbeelden, hoe moet je melden.

Er is nog meer bij ZCUR

Aandachtsgebieden voor zorg, onderwijs en overheid

Wij geloven niet in “one size fits all”.

De zorg, het onderwijs en de overheid hebben hun eigen specifieke aandachtpunten op het gebied van informatiebeveiliging en de privacyregelgeving.

Bij de zorg gaat het bijvoorbeeld om het inzien van dossiers, het delen van informatie tussen zorgverleners of verzoeken om informatie van familieleden. 

In het onderwijs gaat het regelmatig over proctoring, het rondsturen van klassenlijsten of studenten met toetsvoorzieningen. Bij de overheid zijn er veel verschillende aandachtspunten. Denk aan het uitwisselen van informatie in het sociaal domein.

Deze – en andere – specifieke aandachtspunten verwerken wij in onze E-learnings.

 

Van bewustwording naar gedragsverandering

Met Blended Learning naar veilig gedrag

Onze E-learning legt in begrijpelijke taal uit hoe medewerkers op een veilige manier omgaan met persoonsgegevens van zichzelf en van anderen.

Om de E-learning aantrekkelijk te houden voor medewerkers met verschillende leervoorkeuren, bestaat deze uit een combinatie van animatievideo’s, vlogs, korte teksten, nieuwsartikelen en quizvragen. Waar mogelijk bieden wij ook offline leermiddelen aan.

Download onze praktische handreiking

Creëer zelf bewustwording rondom informatiebeveiliging

Het creëren van duurzame bewustwording is noodzakelijk, maar niet eenvoudig. Vaak ontbreken tijd, urgentie of eigenaarschap. Bewustwording is dan een eenmalige activiteit, waardoor het effect op de lange termijn klein is. Dat is jammer. Wij ondersteunen jouw organisatie bij het creëren van een bewustwordingsprogramma (awareness programma), maar jij kunt ook alvast zelf aan de slag.

Leer hoe jij zelf zorgt voor duurzame bewustwording binnen jouw organisatie. Ook beschrijven wij onze manier van werken.