Klantcase: e-learning Martini Ziekenhuis

Martini Ziekenhuis blij met gepersonaliseerde e-learning

Met de geleverde e-learning van ZCUR nam de aandacht voor informatiebeveiliging onder medewerkers sterk toe. Het aantal door werknemers gestelde vragen en meldingen binnen het Martini Ziekenhuis is minimaal verdubbeld. De maatwerk e-learning informeerde medewerkers onder andere over het herkennen van phishingmails, het veilig omgaan met wachtwoorden en het melden van informatiebeveiligingsincidenten. Ger Wierenga, security officer binnen het Martini Ziekenhuis, vertelt je over zijn kijk op de aanpak van ZCUR en neemt de behaalde resultaten onder de loep.

Tunen en tweaken

In januari 2021 ontstond de samenwerking tussen ZCUR en het Martini Ziekenhuis. Het contact begon met een belletje van Wierenga. De aanleiding voor het kennismakingsgesprek was de nieuwe Gedragslijn Toegangsbeveiliging digitale patiëntendossiers van de NVZ. Het ziekenhuis moest op korte termijn actie ondernemen om aan de gestelde eisen te voldoen.

Wierenga sprak vervolgens met ZCUR over de mogelijkheden voor het opstellen van een e-learning. “Medisch Centrum Leeuwarden gebruikte de e-learning al. Dat klonk veelbelovend en maakte dat ik contact zocht met ZCUR. Kijk, als Martini Ziekenhuis willen wij ook op dit gebied ons werk goed doen. Wij willen onze medewerkers bewust maken van de urgentie rondom informatiebeveiliging en zochten een product.”

De security officer sprak met meerdere partijen over het opstellen van een e-learning. Hij koos voor ZCUR om zo de mogelijkheid te hebben om zelf invloed te hebben op datgene wat het ziekenhuis in de e-learning wil zien. “ZCUR schetst een basisverhaal, maar ik heb als klant de mogelijkheid om aanpassingen te doen in het pakket. Alles wat wij willen tweaken en tunen is prima te doen. Ik ken ook leveranciers die zeggen dat er een kant en klaar product is waar niks meer aan te verbuigen valt”, legt de security officer uit.

Er was sprake van een intensieve samenwerking, want vanwege de gedragslijn van de NVZ moest de e-learning binnen een maand gebruiksklaar zijn.  “Begin mei moesten wij al een eindrapportage opleveren die door een auditor was opgesteld. Dit vroeg het nodige van ZCUR, maar ook van ons.”

Een volledig afgestemde e-learning

Wierenga ziet de e-learning als een grote stap in de juiste richting. Het Martini Ziekenhuis had voorafgaand aan de samenwerking alleen een module gericht op het herkennen van phishingmails. “Wat wij nu hebben is een e-learning die volledig is afgestemd op het minimale eisenpakket van de eerdergenoemde Gedragslijn en ons eigen beleid. De e-learning bestond uit verschillende onderdelen. Het gaat om het melden van informatiebeveiligingsincidenten, het melden van datalekken, hoe ons personeel omgaat met wachtwoorden, het veilig delen van medische informatie, het herkennen van een verdachte e-mail, maar ook het juist gebruiken van mobiele media als USB-sticks komen aan de orde.”

Een goede e-learning is herkenbaar, zorgt voor begrip en voorkomt risico’s. Iedere medewerker doorloopt daarom iedere twee jaar deze module. Daarnaast heeft het ziekenhuis altijd de mogelijkheid om desgewenst zaken aan te passen.

Resultaatgericht

Het ziekenhuis doet aan metingen om gericht te zien wat de e-learning oplevert. “We kijken inhoudelijk hoe het loopt en wat er anders kan. Zo meten we verder deelname aan de module. Daar moet ik de laatste rapportage over krijgen.”

Keiharde cijfers wat betreft de resultaten heeft Wierenga dus nog niet. Hij weet wel dat aan het eind van het jaar het aantal gemelde vragen en meldingen binnen het ziekenhuis dankzij de e-learning minimaal is verdubbeld. “Medewerkers bellen mij door deze e-learning veel vaker. Vorig jaar telde ik negentwintig meldingen in een heel jaar. Laatst had ik er op één dag al vier. Ik ken de cijfers nog niet, maar als ik eind dit jaar ga tellen, halen we de verdubbeling met gemak.”

Nuchterheid matcht

Het Martini Ziekenhuis kijkt net als ZCUR terug op een plezierige samenwerking. “Ik heb met meerdere leveranciers te maken, maar ik moet zeggen dat ik bij deze leverancier alles als plezierig heb ervaren. Met sommige mensen heb je gewoon een goede klik. Remon Janssen, adviseur privacy bij ZCUR, en ik snapten van elkaar wat we bedoelden. Remon haalt de poespas weg. ZCUR komt uit het Oosten en wij uit het Noorden. Daar zit een nuchterheid in die heel goed matcht. Heerlijk vind ik dat! Wij zijn geen borstkloppers.”

Wil jij meer bewustwording binnen jouw organisatie over het onderwerp ‘informatiebeveiliging’?  Bel dan direct met Remon of Eric op 085 06 08 419 of stuur een e-mail naar info@zcur.nl.